Den 25. maj 2018 træder den nye databeskyttelsesforordning fra EU i kraft. Den nye databeskyttelsesforordning stiller krav til Sternbergvvs.dk’s håndtering af personoplysninger.

Persondatapolitik

Generelt

1.1. Persondatapolitikken i dette afsnit beskriver, hvorledes STERNBERG VVS & GASTEKNIK A/S, CVR-nummer 13608687 indsamler og behandler brugeres personlige oplysninger.

1.2. Sternbergvvs.dk er dataansvarlig og du kan altid henvende dig til Sternbergvvs.dk´s dataansvarlige, som for nuværende er, Kim Busch, vedrørende spørgsmål omkring behandlingen af dine personoplysninger på enten busch@sternbergvvs.dk eller telefon 47179228.

1.3. Ved din godkendelse af persondatapolitikken accepterer du, at Sternbergvvs.dk behandler dine personlige oplysninger i overensstemmelse med beskrivelsen i dette afsnit.

Hvilke personoplysninger indsamles og hvad bruges oplysningerne til

2.1 Ved bestilling af abonnement eller anden form for løbende aftaler, bliver abonnentens navn, adresse, telefonnummer, e-mail, evt. stillingsbetegnelse og alder registreret i Sternbergvvs.dk´s systemer.

Ved bestilling af materialer, nyhedsmail mv. bliver navn, e-mail og telefonnummer registreret i Sternbergvvs.dk´s systemer.

De oplysninger, som er indtastet ved bestillingen, anvendes udelukkende til ekspedition af det bestilte og gemmes efterfølgende for at kunne finde tilbage til bestillingen/bestilleren.

Retsgrundlaget for behandlingen af de oplysninger du har angivet ved bestillingen er EU Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c og f.

2.2 Sternbergvvs.dk anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, som mange hjemmesider bruger for at kunne genkende din computer fra gang til gang du besøger hjemmesiden. En cookie er en passiv fil og kan ikke sprede virus eller andre skadelige programmer. De anvendte cookies identificerer ikke den enkelte bruger, men derimod brugerens computer.

Hvordan Sternbergvvs.dk anvender cookies, afhænger af de sider du besøger på hjemmesiden. Når du besøger dele af hjemmesiden, hvis formål er salg og kundepleje anvender Sternbergvvs.dk både cookies for at forbedre din oplevelse på hjemmesiden, vurdere brugen af de enkelte elementer på hjemmesiden, og til at forbedre markedsføringen af vores produkter og ydelser. Se yderligere information under punkt 7 “Cookiepolitik”.

2.3. Når du benytter Sternbergvvs.dk bliver dine handlinger på siderne registreret i en log. Loggen gemmer data om alle aktiviteter du foretager dig på hjemmesiden. Hvilke oplysninger der logges afhænger af de sider du besøger på hjemmesiden.

På alle de sider du besøger på hjemmesiden logger Sternbergvvs.dk:

  • hvilken IP-adresse du benytter
  • hvilket bruger-id du har været logget ind med
  • hvilke sider du har besøgt

Sternbergvvs.dk bruger oplysningerne i loggen til at dokumentere, hvad du har foretaget dig, forbedre brugervenligheden, målrette markedsføring samt som dokumentationsgrundlag for løsningen af eventuelle uoverensstemmelser.

Retsgrundlaget for behandlingen af oplysninger, når du besøger hjemmesiden Sternbergvvs.dk er EU Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c og f.

Modtagere af personoplysninger

3.1. Sternbergvvs.dk sælger ikke de personoplysninger du har indtastet ved bestillingen af abonnementet til tredjemand.

3.2. Sternbergvvs.dk videregiver ikke de registrerede personoplysninger til tredjemand medmindre det udtrykkeligt er anført i disse betingelser.

3.3. For at kunne administrere og forbedre et abonnement vil der blive videregivet personlige oplysninger til eksterne samarbejdspartnere. De eksterne samarbejdspartnere der anvendes er blandt andet betalingsformidlere, en webhosting udbyder, en nyhedsmail udbyder, en udbyder af et evalueringssystem samt en udbyder af et CRM-system. Ved telefoniske henvendelser vil der endvidere blive anvendt en telefonudbyder.

3.4. Sternbergvvs.dk anvender herudover eksterne samarbejdspartnere til blandt andet forbedring af hjemmesiden samt målrettet markedsføring, herunder retargeting. Se yderligere information i punkt 7 “Cookiepolitik”.

Sletning af personlige oplysninger

4.1. Oplysningerne opbevares i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører.

Sikkerhed

5.1. Sternbergvvs.dk opretholder passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod personoplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbrug.

5.2. Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

5.3. Oplysningerne opbevares ikke krypteret, men overføres krypteret.

Dine rettigheder

6.1. Som registreret har abonnenten altid mulighed for indsigt og for at kunne gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Databeskyttelsesforordningen.

6.2. Databeskyttelsesforordningen giver dig som registreret følgende rettigheder:

6.2.1. Retten til indsigt i egne personoplysninger

Du er til enhver tid berettiget til at få oplysninger om hvordan dine personoplysninger behandles, herunder f.eks. hvilket oplysninger der er registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, kategorien af personoplysninger, modtagere af personoplysninger mv. Hvis du ønsker indsigt i behandlingen af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til den dataansvarlige hos Sternbergvvs.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

6.2.2. Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som er registreret om dig kan Sternbergvvs.dk havde gjort det muligt for dig, at korrigere de oplysninger du har angivet direkte i systemet. Er det ikke muligt at ændre oplysningerne direkte i systemet opfordres du til at rette henvendelse til Sternbergvvs.dk, så oplysningerne kan blive korrigeret.

6.2.3. Retten til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af Sternbergvvs.dk. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. grundet overholdelse af retlige forpligtelser, eller for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er Sternbergvvs.dk ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

6.2.4. Retten til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, der behandles om dig, ikke er korrekte.

6.2.5. Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og overført til en anden dataansvarlig.

6.2.6. Retten til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod behandlingen, ved at henvende dig til den dataansvarlige hos Sternbergvvs.dk. Vi vil efter din henvendelse undersøge om betingelserne for din henvendelse er opfyldt og herefter gennemfører de ønskede ændringer eller sletning hurtigst muligt.

6.3. Du kan klage over behandlingen af dine personoplysninger til:

Datatilsynet, Borgergade 28,5
1300 København K
Tlf.: 33 19 32 00
Fax: 33 19 32 18
Mail: dt@datatilsynet.dk

Cookies

7.1. Der anvendes cookies for at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside, vurdere brugen af de enkelte elementer på hjemmesiden, og til at forbedre markedsføringen af vores produkter og ydelser. Hvordan Sternbergvvs.dk anvender cookies afhænger af de sider du besøger på hjemmesiden.

7.2. Tekniske cookies

7.2.1. Der anvendes tekniske cookies på hjemmesiden med det formål at få hjemmesiden til at fungere. De cookies der anvendes af tekniske årsager er nødvendige for at hjemmesiden fungerer og du kan derfor ikke benytte hjemmesiden, hvis du vælger at afvise brugen af tekniske cookies.

7.2.2. Tekniske cookies indsamler brug af sitet på tværs af alle vore brugere, og ingen enkeltpersoner kan identificeres. Tekniske cookies anvendes på alle de sider du besøger på hjemmesiden Sternbergvvs.dk.

7.3. Statistikcookies og markedsføringscookies

7.3.1. Hjemmesiden lader webanalyseværktøjerne Google Analytics registrere cookies på din computer til sporing. Sporingen bruges til analyser, der kan optimere design, brugervenlighed og effektiviteten på hjemmesiden.

7.3.2. Hjemmesiden lader endvidere reklameværktøjerne Google Analytics, LinkedIn og Facebook registrere cookies, så disse kan foretage sporing af hvad din computer foretager sig på hjemmesiden. Sporingen foretages for at kunne tilbyde dig relevante reklamer om vores produkter og ydelser på deres medier og på 3. parts netværk, hvor de har aftale om at vise reklamer. Sporingen gør det ikke muligt for Sternbergvvs.dk at identificeres dit navn, kontaktoplysninger eller andre personlige detaljer.

7.3.3. Sporingen gemmes på ubestemt tid og slettes ikke automatisk, når du klikker væk fra hjemmesiden.

7.3.4. De ovenfor anførte statistikcookies og markedsføringscookies anvendes alene på de dele af hjemmesiden du besøger, hvis formål er salg og kundepleje.

7.4. Afvisning af cookies

7.4.1. Hvis du ikke ønsker sporing af din computer, skal du konfigurere din browser til at afvise cookies fra 3. parts hjemmesider. Hvor du finder indstillingerne, afhænger af, hvilken browser du bruger. Se vejledning http://minecookies.org/cookiehandtering/

7.5. Garantier for overførsel af oplysninger til USA

7.5.1. Google Analytics, LinkedIn, Facebook er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jf. EU Databeskyttelsesforordningens artikel 45.

Gældende ret og værneting

8.1. Samhandel og aftale mellem Abonnenten og Sternbergvvs.dk er i alle henseender underlagt dansk ret.

8.2. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel og aftale, skal afgøres ved Byretten i Hillerød.

Vi samler på tilfredse kunder
Finalist til Årets Håndværker 2024 i kategorien Årets VVS'er.

thm29112022